Vàng Thế Giới

Biểu đồ Kitco 24 giờ qua (tự động cập nhật mỗi 15 giây)


[Thao luan them tai Giavang.com.vn/forum- Diễn Đàn Vàng Việt Nam ]

Giá Vàng, Dầu Mỏ, Tỷ Giá Euro/USD (tự động cập nhật 1 phút một lần)

Biểu đồ giá vàng theo USD (cập nhật 1 phút một lần)

Giá dầu (Brent) – (cập nhật 1 phút một lần)

Giá Euro/USD – (cập nhật 1 phút một lần)

Giá Vàng, Dầu Mỏ, Tỷ Giá Euro/USD (tự động cập nhật 10 phút một lần)

Biểu đồ giá vàng theo USD (cập nhật 1 phút một lần)

Giá dầu (Brent) – (cập nhật 10 phút một lần)

Giá Euro/USD – (cập nhật 10 phút một lần)

Biểu đồ giá vàng theo USD (mỗi 10 phút)

Vàng Việt Nam

Biểu đồ giá vàng SJC theo TheSaigonTimes

Biểu đồ ngắn hạn (tháng)

Giá Vàng trong 30 ngày qua

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

Giá Vàng trong 60 ngày qua

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

Giá Vàng trong 6 tháng qua

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

Biểu đồ dài hạn (năm)

Giá Vàng trong 1 năm qua

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

Giá Vàng trong 5 năm qua

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

Giá Vàng trong 10 năm qua

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]