Cập nhật lúc 13:03 ngày 28/03/2023

SJC Hồ Chí Minh

MUA 66.500
BÁN 67.200
Cập nhật lúc 13:03 PM ngày 28/03/2023

TỶ GIÁ USD/VND

MUA 23.310
BÁN 23.680

BIỂU ĐỒ

Giá Việt Nam (VND) 67,200,000
Giá Thế Giới (VND) 46,370,058
Chênh Lệch (VND) 20,829,942

TIN NHANH