Cập nhật lúc 00:11 ngày 30/11/2022

SJC Hồ Chí Minh

MUA 66.500
BÁN 67.300
Cập nhật lúc 00:11 AM ngày 30/11/2022

TỶ GIÁ USD/VND

MUA 24.580
BÁN 24.850

BIỂU ĐỒ

Giá Việt Nam (VND) 67,300,000
Giá Thế Giới (VND) 43,527,260
Chênh Lệch (VND) 23,772,740

TIN NHANH