Biểu đồ phân tích cơ bản

Tổng nhu cầu vàng (hằng năm) Gold Annual Total Demand

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

– Màu chàm : nhu cầu nữ trang ở những nước đang phát triển (Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc…)
– Màu vàng đậm: nhu cầu nữ trang ở những nước đã phát triển
– Màu vàng nhạt: nhu cầu trong lĩnh vực điện tử
– Màu xám nhạt: nhu cầu trong lĩnh vực nha khoa
– Màu xám đậm: nhu cầu trong các lĩnh vực khác

Tổng nguồn cung vàng hằng năm

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

– Màu xanh nhạt : cung từ các mỏ vàng tại Nam Phi
– Màu tím: cung từ các mỏ vàng khác trên thế giới
– Màu vàng nhạt: cung từ các nền kinh tế quá độ (chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung qua nền kinh tế thị trường tự do)
– Màu tím: cung từ các nguồn cung thứ cấp

Tổng lượng vàng vật chất nắm giữ bởi các quỹ đầu tư góp vốn (Exchange Traded Fund)

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

– Mỗi khi có nhà đầu tư tham gia quỹ (mua chứng chỉ ETF): quỹ sẽ mua vào lượng vàng tương ứng. Và hành động ngược lại khi nhà đầu tư bán ra chứng chỉ quỹ ETF
– ETF: hoạt động tương đương quỹ đầu tư với lợi điểm là có chi phí thấp, tính minh bạch cao và rõ ràng trong sản phẩm nắm giữ.

Ảnh hưởng của nhu cầu đầu tư trên giá vàng

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

– Biểu đồ thể hiện sự ảnh hưởng của nhu cầu đầu tư (vàng tài khoản vs. vàng vật chất) lên giá vàng
Back to top button