Kiến Thức

Cách đặt lệnh và giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư

Cách đặt lệnh và giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư là một chủ đề quan trọng mà bất kỳ ai tham gia vào thị trường tài chính đều cần hiểu rõ. Bài viết này giavang.com.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thức đặt lệnh một cách hiệu quả và đưa ra những mẹo nhỏ để đạt được mức giá khớp lệnh tốt nhất, từ đó gia tăng cơ hội thành công trong giao dịch.
Cách đặt lệnh và giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư
Cách đặt lệnh và giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư

1. Khái niệm “Khớp lệnh” trong chứng khoán là gì?

“Khớp lệnh” trong chứng khoán là quá trình giao dịch mà tại đó lệnh mua và lệnh bán cùng một mã chứng khoán được ghép lại với nhau trên thị trường. Điều này xảy ra khi giá của lệnh mua khớp với giá của lệnh bán. Quá trình khớp lệnh có thể được thực hiện tự động thông qua hệ thống giao dịch của sàn chứng khoán, nơi các lệnh được sắp xếp theo nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian.

Khái niệm “Khớp lệnh” trong chứng khoán là gì?
Khái niệm “Khớp lệnh” trong chứng khoán là gì?

Có ba phương thức khớp lệnh phổ biến:

 • Khớp lệnh định kỳ: Lệnh được gom lại và khớp tại một thời điểm cố định. Giá khớp lệnh là mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch là lớn nhất.
 • Khớp lệnh liên tục: Lệnh được khớp ngay lập tức khi có lệnh đối ứng phù hợp về giá xuất hiện. Quá trình này diễn ra liên tục trong suốt phiên giao dịch.
 • Khớp lệnh sau giờ: Một số sàn giao dịch cho phép khớp lệnh sau giờ, khi các lệnh có thể được đặt và khớp sau khi phiên giao dịch chính thức kết thúc.

Quá trình khớp lệnh đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện một cách công bằng và minh bạch, giúp tạo nên một thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả.

2. Khái niệm “Giá khớp lệnh” trong chứng khoán là gì?

“Giá khớp lệnh” trong chứng khoán là mức giá mà tại đó lệnh mua và lệnh bán của cùng một loại chứng khoán gặp nhau và giao dịch được thực hiện. Đây là giá mà người mua sẵn sàng trả và người bán sẵn sàng nhận, dẫn đến việc giao dịch thành công. Giá khớp lệnh thể hiện giá trị thực tế của cổ phiếu tại thời điểm giao dịch và có thể thay đổi liên tục dựa trên cung và cầu của thị trường.

Khái niệm “Giá khớp lệnh” trong chứng khoán là gì?
Khái niệm “Giá khớp lệnh” trong chứng khoán là gì?

Có một số đặc điểm quan trọng của giá khớp lệnh:

 • Khớp lệnh định kỳ: Trong các phiên khớp lệnh định kỳ, giá khớp lệnh là mức giá mà tại đó khối lượng giao dịch là lớn nhất. Đây là thời điểm lệnh mua và lệnh bán được gom lại và khớp tại một mức giá xác định.
 • Khớp lệnh liên tục: Trong phiên khớp lệnh liên tục, giá khớp lệnh thay đổi liên tục khi các lệnh mua và lệnh bán mới được nhập vào hệ thống và khớp ngay lập tức nếu giá phù hợp.
 • Khớp lệnh sau giờ: Một số sàn giao dịch cho phép khớp lệnh sau giờ, và giá khớp lệnh trong trường hợp này cũng là mức giá mà lệnh mua và lệnh bán gặp nhau sau khi phiên giao dịch chính thức kết thúc.

Giá khớp lệnh đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường của chứng khoán và phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư tại một thời điểm cụ thể.

3. Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch chứng khoán

Nguyên tắc khớp lệnh giao dịch chứng khoán:

Ưu tiên giá:

Khi có nhiều lệnh mua và lệnh bán với cùng mức giá, hệ thống sẽ ưu tiên khớp lệnh có giá cao hơn. Điều này nghĩa là lệnh mua với giá cao hơn sẽ được ưu tiên trước các lệnh mua với giá thấp hơn, và lệnh bán với giá thấp hơn sẽ được ưu tiên trước các lệnh bán với giá cao hơn.

Ưu tiên thời gian:

Nếu có nhiều lệnh có cùng mức giá, hệ thống sẽ ưu tiên khớp lệnh nào được nhập vào hệ thống trước. Điều này đảm bảo rằng các lệnh đặt sớm hơn sẽ được thực hiện trước các lệnh đặt sau, tạo sự công bằng cho nhà đầu tư.

Ưu tiên khối lượng:

Trong trường hợp cả mức giá và thời gian đều giống nhau, hệ thống sẽ ưu tiên khớp lệnh có khối lượng giao dịch lớn hơn. Điều này giúp tối ưu hóa khối lượng giao dịch và tăng tính thanh khoản cho thị trường.

4. Khung giờ giao dịch và các phiên khớp lệnh của các sàn chứng khoán

Khung giờ giao dịch và các phiên khớp lệnh của các sàn chứng khoán ở Việt Nam bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), và thị trường UPCoM. Dưới đây là thông tin chi tiết về khung giờ giao dịch và các phiên khớp lệnh của từng sàn:
Phương thức giao dịchSàn HOSESàn HNXSàn UPCOMLệnh thực hiện
Khớp lệnh định kỳPhiên ATO: 9h00 – 9h15Không có ATOKhông có ATO, ATCATO, LO, ATC
Phiên ATC: 14h30-14h45Phiên ATC: 14h30-14h45
Khớp lệnh liên tụcSáng: 9h15-11h30Sáng: 9h00-11h30Sáng: 9h00-11h30LO, MP, MOK, MAK, MTL
Chiều: 13h00-14h30Chiều: 13h00-14h30Chiều: 13h00-15h00
Giao dịch thỏa thuậnSáng: 9h00-11h30Sáng: 9h00-11h30Sáng: 9h00-11h30Lệnh thỏa thuận
Chiều: 13h00-15h00Chiều: 13h00-15h00Chiều: 13h00-15h00
Thời gian nghỉ giữa phiên11h30-13h0011h30-13h0011h30-13h00

5. Các lệnh định kỳ và nguyên tắc khớp lệnh định kỳ

các loại lệnh định kỳ như ATO, ATC và các nguyên tắc khớp lệnh định kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá đóng cửa và mở cửa một cách minh bạch và công bằng trên các sàn giao dịch chứng khoán. Hãy xem xét một số điểm quan trọng về các loại lệnh và nguyên tắc khớp lệnh định kỳ:

Các loại lệnh định kỳ:

Lệnh ATO (At The Open):

 • Áp dụng: Sàn HOSE.
 • Thời gian: Từ 9h00 đến 9h15.
 • Mục đích: Xác định giá mở cửa của cổ phiếu.
 • Ưu tiên: Lệnh ATO được ưu tiên khớp trước các lệnh giới hạn (LO). Nếu không có lệnh LO, lệnh ATO sẽ không khớp.
Các lệnh định kỳ và nguyên tắc khớp lệnh định kỳ
Các lệnh định kỳ và nguyên tắc khớp lệnh định kỳ

Lệnh ATC (At The Close):

 • Áp dụng: Cả HOSE và HNX.
 • Thời gian: Từ 14h30 đến 14h45.
 • Mục đích: Xác định giá đóng cửa của cổ phiếu.
 • Ưu tiên: Lệnh ATC được ưu tiên khớp trước các lệnh LO. Sau phiên ATC, có lệnh PLO (Post-Closing Order)áp dụng cho HNX từ 14h45 đến 15h00 nếu giá đóng cửa không được xác định trong phiên ATC.

Lệnh LO (Limit Order):

 • Áp dụng: HOSE, HNX, và UPCOM.
 • Đặc điểm: Lệnh mua-bán tại một mức giá xác định.
 • Thời gian hiệu lực: Được thực hiện ngay khi nhập vào hệ thống và chỉ có hiệu lực trong phiên giao dịch trong ngày. Nếu không khớp được trong ngày, lệnh LO sẽ bị hủy.

Nguyên tắc khớp lệnh định kỳ:

 • Giá khớp lệnh: Là mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất trong phiên khớp lệnh định kỳ.
 • Ưu tiên giá: Giá khớp lệnh sẽ ưu tiên mức giá gần với giá khớp lệnh gần nhất.
 • Ưu tiên thời gian: Nếu các mức giá cùng nhau, lệnh nào được nhập trước sẽ được ưu tiên khớp trước.
 • Ưu tiên khối lượng: Nếu các lệnh có cùng giá và thời gian, lệnh có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên khớp trước.

6. Cách đặt lệnh và giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư

Để đặt lệnh và chọn giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư, có những cách tiếp cận cụ thể cho từng loại lệnh như sau:

Cách đặt lệnh ATO hợp lý nhất

 • Đặt lệnh một lần duy nhất: Lệnh ATO chỉ được đặt một lần trong mỗi phiên mở cửa và không thể chỉnh sửa sau khi đặt.
 • Ưu tiên thời gian: Đặt lệnh càng sớm càng tốt để được ưu tiên về thời gian khớp lệnh.
 • Ưu tiên giá: Đối với lệnh mua, ưu tiên cho người mua có giá cao hơn; đối với lệnh bán, ưu tiên cho người bán có giá thấp hơn.
 • Chiến lược: Trước khi đặt lệnh ATO, nhà đầu tư nên quan sát thị trường để đưa ra dự đoán về xu hướng giá và xác định mức giá hợp lý.

Cách đặt lệnh ATC có lợi nhất

 • Đặt lệnh một lần duy nhất: Lệnh ATC cũng chỉ được đặt một lần trong phiên đóng cửa và không thể chỉnh sửa sau khi đặt.
 • Không giới hạn giá: Giống như lệnh ATO, lệnh ATC không có giá cụ thể, mà căn cứ vào giá thị trường.
 • Chiến lược: Đặt lệnh ATC vào cuối phiên có thể giúp nhà đầu tư có cơ hội mua hoặc bán với mức giá tốt hơn so với giá thị trường trong phiên.

Cách đặt lệnh MP (Thị trường) tốt nhất

 • Không giới hạn giá: Lệnh MP cho phép mua hoặc bán ngay lập tức với mức giá tốt nhất có sẵn trên thị trường.
 • Ưu tiên khớp lệnh: Lệnh MP được ưu tiên cao hơn các loại lệnh khác và mang lại thanh khoản cho thị trường.
 • Chiến lược: Phù hợp cho những lúc nhà đầu tư muốn mua vào hoặc bán ra ngay lập tức mà không cần xác định mức giá cụ thể.
Cách đặt lệnh và giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư
Cách đặt lệnh và giá khớp lệnh có lợi nhất cho nhà đầu tư

Cách đặt giá cho lệnh LO (Giới hạn) tốt nhất

 • Giới hạn mức giá: Lệnh LO là lệnh mua hoặc bán với mức giá xác định hoặc tốt hơn.
 • An toàn và dễ kiểm soát: Lệnh LO giúp nhà đầu tư kiểm soát được mức giá giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
 • Chiến lược: Đặt lệnh LO với mức giá hợp lý, dựa trên phân tích kỹ thuật và dự báo thị trường để tối ưu hóa khả năng khớp lệnh với mức giá mong muốn.

Lưu ý quan trọng:

 • Phân tích thị trường: Trước khi đặt lệnh, luôn nên nghiên cứu và phân tích thị trường để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
 • Ứng dụng các chiến lược phù hợp: Mỗi loại lệnh có đặc điểm và ứng dụng riêng, nhà đầu tư nên lựa chọn phù hợp với tình huống cụ thể và mục tiêu đầu tư của mình.
 • Quản lý rủi ro: Luôn luôn kết hợp các lệnh mua và bán với các chiến lược quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn đầu tư.
Trên thị trường chứng khoán, việc đặt lệnh và chọn giá khớp lệnh là một phần quan trọng trong chiến lược đầu tư của nhà đầu tư. Bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng, sử dụng các loại lệnh phù hợp như ATO, ATC, MP và LO, và luôn đặt vào thời điểm thích hợp, nhà đầu tư có thể tối ưu hóa cơ hội đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Quan trọng hơn, việc áp dụng các nguyên tắc và chiến lược này giúp nhà đầu tư kiểm soát được quyết định đầu tư của mình một cách hiệu quả và an toàn trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm
Back to top button