Kiến Thức

Chơi hụi là gì? Chơi hụi có lời không?

Chơi hụi là gì? Chơi hụi có lời không? Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm khi tìm hiểu về hình thức tài chính truyền thống này. Hụi là một dạng góp vốn theo nhóm, nơi mỗi thành viên đóng góp một số tiền nhất định trong một khoảng thời gian định trước để tạo ra quỹ lớn. Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động và những rủi ro, cũng như lợi ích của việc chơi hụi, mời bạn truy cập website ‘giavang.com.vn‘ để khám phá những phân tích sâu sắc và thông tin chi tiết.

Chơi hụi là gì? Chơi hụi có lời không?
Chơi hụi là gì? Chơi hụi có lời không?

I. Chơi hụi là gì?

Chơi hụi là gì? Chơi hụi là một hình thức tự nguyện góp vốn tài chính thông qua một nhóm người. Trong hụi, mỗi thành viên đóng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung trong một khoảng thời gian định trước. Tiền trong quỹ này sau đó sẽ được trao cho mỗi thành viên theo một thứ tự đã thỏa thuận trước hoặc thông qua việc bốc thăm. Hình thức này phổ biến trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, nơi mà việc tiếp cận các dịch vụ tài chính truyền thống có thể hạn chế.

Chơi hụi là gì?
Chơi hụi là gì?

II. Hốt hụi là gì?

Hốt hụi là gì? Hốt hụi là một thuật ngữ dùng trong hệ thống hụi truyền thống ở Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác. Trong hệ thống hụi, một nhóm người sẽ cùng nhau đóng góp một số tiền nhất định vào một quỹ chung trong một khoảng thời gian định kỳ (ví dụ hàng tháng). Mỗi kỳ, một thành viên sẽ được nhận toàn bộ số tiền trong quỹ, được gọi là “hốt hụi”.

III. Nguyên tắc chơi hụi

Nguyên tắc chơi hụi bao gồm:

 • Thỏa Thuận Rõ Ràng: Các thành viên trong nhóm cần thỏa thuận rõ ràng về số tiền đóng góp, thời gian đóng, và thứ tự nhận tiền.
 • Tin Tưởng và Cam Kết: Mỗi thành viên phải tin tưởng lẫn nhau và cam kết tuân thủ quy định đã đặt ra.
 • Quản Lý Quỹ: Thường có một người quản lý quỹ, chịu trách nhiệm thu tiền và phân phối tiền theo lịch trình.
 • Minh Bạch và Công Bằng: Quá trình phân phối tiền cần được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, thường thông qua bốc thăm hoặc thỏa thuận.
 • Giải Quyết Mâu Thuẫn: Cần có cơ chế giải quyết mâu thuẫn nếu có vấn đề phát sinh.
 • Hiểu Rõ Rủi Ro: Mỗi thành viên cần hiểu rõ rủi ro liên quan, bao gồm rủi ro mất tiền do thành viên khác không đóng góp hoặc người quản lý không trung thực.
Nguyên tắc chơi hụi
Nguyên tắc chơi hụi

IV. Quy định pháp luật về hụi, họ, biêu phường

Sau đây là những quy định của pháp luật về việc chơi hụi:

Quy Định của Bộ luật Dân sự 2015 về Họ, Hụi, Biêu, Phường (Điều 471)

 • Định Nghĩa: Họ, hụi, biêu, phường được xác định là các hình thức giao dịch về tài sản dựa trên tập quán và thỏa thuận của nhóm người. Điều này bao gồm việc xác định số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản, thể thức góp và lĩnh, cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên.
 • Mục Đích: Các hoạt động này nhằm mục đích tương trợ trong cộng đồng và phải tuân thủ pháp luật.
 • Lãi Suất và Cấm Đoán: Nếu có lãi, mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật, và nghiêm cấm tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi.

Nghị định 144/2006/NĐ-CP

 • Chính Sách Nhà Nước: Quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia họ với mục đích tương trợ được bảo vệ theo pháp luật. Cấm tổ chức họ cho các mục đích như cho vay nặng lãi, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, hoặc chiếm đoạt tài sản.

Nghị định số 19/2019/NĐ-CP

Nguyên Tắc Tổ Chức Họ (Điều 3)Tuân Thủ Pháp Luật: Việc tổ chức họ phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự.

Mục Đích: Chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia.

Cấm Đoán: Không được sử dụng để cho vay lãi nặng, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, huy động vốn trái pháp luật, hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thoả Thuận về Dây Họ (Điều 7)

 • Hình Thức Văn Bản: Thoả thuận phải được thể hiện bằng văn bản và có thể công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các thành viên.

Quyền và Nghĩa Vụ của Thành Viên (Điều 15, 16)

 • Quyền của Thành Viên: Bao gồm quyền góp phần họ, lĩnh họ, chuyển giao phần họ, và các quyền liên quan khác.
 • Nghĩa Vụ của Thành Viên: Bao gồm góp phần họ theo thoả thuận, thông báo về thay đổi nơi cư trú, và các nghĩa vụ khác.

Quyền và Nghĩa Vụ của Chủ Họ (Điều 17, 18)

 • Quyền của Chủ Họ (Điều 17): Bao gồm thu phần họ từ các thành viên, yêu cầu trả phần họ trong trường hợp chủ họ đã góp thay, và các quyền khác theo thỏa thuận.
 • Nghĩa Vụ của Chủ Họ (Điều 18): Bao gồm thông báo cho thành viên về thay đổi nơi cư trú, giao phần họ cho thành viên lĩnh họ, nộp thay phần họ nếu có thành viên không góp, cung cấp thông tin và sổ họ cho thành viên khi có yêu cầu, và các nghĩa vụ khác theo thoả thuận hoặc pháp luật.

Xử Phạt Vi Phạm Lãi Suất trong Họ, Hụi, Biêu, Phường

Mặc dù hoạt động họ, hụi, biêu, phường không vi phạm pháp luật nếu tuân thủ các quy định, nhưng có các trường hợp vi phạm pháp luật, như vi phạm về mức lãi suất cho phép hoặc tổ chức dưới hình thức cho vay nặng lãi. Trong những trường hợp như vậy, các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

V. Chơi hụi có lời không?

Việc “chơi hụi” có lời hay không phụ thuộc vào mục đích và cách thức tổ chức của hụi. “chơi hụi” không phải là một phương tiện đầu tư mang lại lợi nhuận, mà là một cách để quản lý và tập hợp vốn tài chính. Sự “có lời” trong hụi không giống như lợi nhuận từ đầu tư, mà là sự tiện lợi trong quản lý tài chính cá nhân. Dưới đây là một số điều kiện bạn cần biết trước khi chơi hụi:

 • Không Tính Lãi: Trong hình thức hụi truyền thống, tiền được phân phối đều cho các thành viên theo lịch trình đã định, mà không tính lãi. Mỗi thành viên nhận lại đúng số tiền mình đã đóng góp, không nhiều không ít.
 • Tiếp Cận Vốn Sớm: Lợi ích chính của hụi là cho phép các thành viên tiếp cận một khoản tiền lớn sớm hơn so với việc họ tiết kiệm dần dần. Điều này có thể hữu ích cho những người cần tiền để đầu tư, mua sắm lớn, hoặc giải quyết các nhu cầu tài chính cấp bách.
 • Rủi Ro và Mất Mát: Có rủi ro nhất định, như việc chủ hụi hoặc các thành viên không đáng tin cậy, có thể dẫn đến việc mất tiền. Trong trường hợp này, người tham gia có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đóng góp.
 • Hình Thức Hụi Có Lãi: Một số hình thức hụi hiện đại có tính lãi cho các thành viên, nơi người nhận tiền sớm phải trả một khoản lãi nhất định cho những người nhận tiền sau. Trong trường hợp này, những người nhận tiền muộn hơn có thể có lợi nhuận nhỏ.
 • Cân Nhắc Cá Nhân: Việc “chơi hụi” đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về tình hình tài chính cá nhân, mức độ tin cậy của nhóm hụi, và khả năng đáp ứng cam kết đóng góp định kỳ.
Chơi hụi có lời không? 
Chơi hụi có lời không?

Tóm lại, hoạt động họ, hụi, biêu, phường khi tuân thủ đúng các quy định của pháp luật dân sự và các nghị định liên quan thì được coi là hợp pháp và được bảo vệ theo pháp luật. Tuy nhiên, việc tham gia vào các hoạt động này cần sự cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để tránh rủi ro và vi phạm pháp luật.

Xem thêm
Back to top button