Kiến Thức

Dòng tiền là gì? Công thức để tính giá trị của dòng tiền

Dòng tiền có thể được hiểu như là nguồn năng lượng duy trì sự tồn tại của doanh nghiệp. Do đó, việc giám sát và điều chỉnh dòng tiền là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nhằm đảm bảo sự ổn định và bền vững của tình hình tài chính doanh nghiệp. Vậy dòng tiền là gì? Làm thế nào để có thể quản lý dòng tiền một cách hiệu quả? Hãy cùng Giavang.com.vn tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!

1. Dòng tiền là gì?

Dòng tiền (cash flow) là tổng số tiền mà một tổ chức hoặc cá nhân nhận vào hoặc chi trả trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó không chỉ bao gồm tiền mặt mà còn bao gồm các phương tiện thanh toán không sử dụng tiền mặt như chuyển khoản ngân hàng, chứng khoán và các hình thức thanh toán khác.

Tiền thu về được gọi là dòng tiền vào, bao gồm tất cả các nguồn thu nhập mà tổ chức hoặc cá nhân tạo ra. Trong doanh nghiệp, dòng tiền vào bao gồm doanh số bán hàng và dịch vụ, lợi nhuận từ đầu tư, vốn từ hoạt động tài chính và nguồn tài trợ.

Tiền chi ra được gọi là dòng tiền ra, bao gồm tất cả các khoản tiền mà tổ chức hoặc cá nhân phải chi trả. Trong doanh nghiệp, dòng tiền ra bao gồm lương cho nhân viên, mua sắm nguyên vật liệu và thiết bị, trả nợ vay và chi trả cổ tức cho cổ đông.

Ví dụ, một doanh nghiệp chi tiền để mua nguyên vật liệu sản xuất là một dòng tiền ra. Khi doanh nghiệp bán sản phẩm và thu tiền, đó là một dòng tiền vào.

Quản trị dòng tiền là quá trình tổ chức đặt ra chiến lược, thực hiện các hoạt động kinh doanh và đánh giá để điều chỉnh luồng tiền trong tổ chức với mục tiêu là tối đa hóa giá trị thu được. Quản trị dòng tiền giúp tổ chức theo dõi tình hình tài chính và đánh giá hiệu suất sử dụng nguồn tài chính. Điều này là cơ sở vững chắc để xây dựng kế hoạch phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Có thể nói, quản trị dòng tiền hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe tài chính và sự tồn tại của tổ chức.

Dòng tiền là gì?
Dòng tiền là gì?

2. Dòng tiền ròng và dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền ròng là gì?

Tiền ròng còn được biết đến là dòng tiền ròng, là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh, thường được áp dụng để phản ánh nhu cầu của nền kinh tế. Dòng tiền ròng được ứng dụng cho việc phân bổ tài nguyên và hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cụ thể.

Mục tiêu của việc sử dụng tiền ròng là đảm bảo rằng nguồn vốn được phân phối một cách hiệu quả và đúng đắn, phù hợp với mục đích cụ thể của dòng tiền. Điều này giúp đạt được lợi ích và kỳ vọng mà doanh nghiệp mong đợi từ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, cũng có khả năng đánh giá sự chênh lệch giữa hiệu suất và lỗ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần là số tiền mà doanh nghiệp có thể nhận được và sử dụng trong quá trình kinh doanh. Có ba loại cụ thể của dòng tiền thuần, là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính, và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư.

Phân biệt dòng tiền thuần và lợi nhuận

Trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm là dòng tiền thuần và lợi nhuận vì họ nghĩ rằng cả hai đều ám chỉ cùng một ý nghĩa cơ bản.

Sự khác biệt chủ yếu giữa dòng tiền thuần và lợi nhuận là dòng tiền liên quan đến tất cả các giao dịch tiền mặt vào và ra của doanh nghiệp. Lợi nhuận bao gồm số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí.

3. Phân loại các dòng tiền trên thị trường

Có ba loại dòng tiền chính, bao gồm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (OCF) là tổng giá trị tiền thu và chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp. Đây là các giao dịch hàng ngày như mua bán hàng hóa và dịch vụ, cung cấp hàng hóa, và quá trình sản xuất.

Ví dụ, OCF bao gồm tiền thu từ việc bán sản phẩm, chi phí cho nguyên vật liệu đầu vào, lương cho nhân viên, thu nhập từ bản quyền, khấu hao tài sản, thu nhập từ hoa hồng và phí dịch vụ, cũng như chi phí thanh toán cho nhà cung cấp.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là dòng tiền được tạo ra hay chi tiêu liên quan tới những hoạt động đầu tư khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này bao gồm việc mua tài sản cố định, đầu tư vào chứng khoán, bán chứng khoán, bán tài sản, đầu tư vào đất đai, tài sản cố định, máy móc và thiết bị.

Nếu dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm, thường là dấu hiệu cho thấy hiệu suất kém của công ty trong việc quản lý hoạt động đầu tư. Tuy nhiên, trường hợp dòng tiền âm có thể do doanh nghiệp đã chi một lượng lớn tiền mặt để đầu tư dài hạn, như hoạt động nghiên cứu và phát triển. Thông thường, người ta sử dụng dòng tiền từ hoạt động đầu tư để đánh giá khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền net được sử dụng để hỗ trợ các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp, liên quan đến cấu trúc vốn, quy mô sở hữu và vốn vay. Các giao dịch liên quan đến nợ, vốn cổ phần và cổ tức đều được tính trong phạm vi các hoạt động tài chính này.

Nhà đầu tư thường xem xét dòng tiền từ hoạt động tài chính để đánh giá chi tiết về tình trạng tài chính và cách quản lý vốn của công ty, để đảm bảo rằng chúng đang được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính
Dòng tiền từ hoạt động tài chính

4. Vai trò của việc quản lý dòng tiền hiệu quả

Phân tích dòng tiền là quá trình cần thiết để xây dựng kế hoạch, quản lý, kiểm soát, và tối ưu hóa lưu thông tiền mặt – huyết mạch của mọi doanh nghiệp. Vậy vai trò chính của việc quản lý dòng tiền là gì?

Quản lý dòng tiền giúp đảm bảo tình hình tài chính ổn định, đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn có đủ nguồn lực để thanh toán các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ và cung cấp tiền cho các hoạt động đầu tư nhằm mở rộng quy mô và phát triển kinh doanh.

Ngoài ra, quản lý dòng tiền cũng giúp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách cân bằng thu nhập, đầu tư và chi phí, giúp doanh nghiệp đạt được mức lợi nhuận cao nhất có thể.

Việc quản trị dòng tiền cũng hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, như rủi ro về lãi suất, biến động giá cả, và rủi ro thanh khoản.

Một dòng tiền mạnh cũng giúp nhà quản trị doanh nghiệp xây dựng chiến lược hiệu quả hơn, từ đó củng cố vị thế của doanh nghiệp, tăng sự tin tưởng từ phía khách hàng, đối tác và cổ đông, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng thời, đối với các công ty nhỏ và vừa, quản lý dòng tiền đặc biệt quan trọng giúp doanh nghiệp đối mặt với những khó khăn bất ngờ, đảm bảo rằng trong điều kiện thị trường khó khăn, họ vẫn có đủ dòng tiền để duy trì hoạt động của công ty một cách hiệu quả.

5. Công thức để tính giá trị của dòng tiền

Để tính giá trị của dòng tiền ta dùng công thức sau:

PV = FV(1 + r)n

Trong đó:

 • PV: giá trị hiện tại của dòng tiền hoặc giá trị hiện tại ròng;
 • FV: giá trị trong tương lai của dòng tiền;
 • r: lợi nhuận mong đợi;
 • n: khoảng thời gian để dòng tiền đạt được giá trị tương lai.

6. Cách để quản lý dòng tiền hiệu quả

Bước 1: Tạo dự báo dòng tiền

Dự báo dòng tiền một cách thường xuyên và chính xác được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đề phòng trước các vấn đề có thể phát sinh. Bằng cách giám sát cẩn thận các dữ liệu và biến số quan trọng liên quan đến dòng tiền, bạn có thể dự đoán một cách chính xác hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đối mặt với những khó khăn tài chính đột ngột.

Trước khi tiến hành dự báo dòng tiền, doanh nghiệp cần phải thực hiện việc theo dõi chặt chẽ về dòng tiền. Quan tâm đến tất cả các con số liên quan đến thu chi dòng tiền. Bằng cách đo lường dòng tiền, ban quản trị có thể dễ dàng theo dõi và tiếp cận thông tin một cách hiệu quả hơn.

Hãy xây dựng một danh sách các giả định làm cơ sở để dự báo dòng tiền. Những giả định này nên dựa trên các dữ liệu lịch sử, như lịch sử thanh toán của khách hàng, mức độ ngành, giá trị trung bình và xu hướng, cũng như điều kiện kinh tế và tình hình kinh doanh hiện tại. Trong danh sách này, cần bao gồm các dự đoán về biến động giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí dịch vụ hàng hóa đối với khách hàng, cũng như dự báo về tăng/giảm doanh số bán hàng, xem xét về các yếu tố mùa vụ và tình hình giao dịch hiện tại và tương lai có thể xảy ra. Đồng thời, không nên quên các chi phí như tăng lương cho nhân viên và các chi phí khác có thể tăng theo biến động thị trường.

Khi dòng tiền của doanh nghiệp vượt qua “ngân sách dự toán” thì nên so sánh và điều chỉnh ngân sách dựa trên hiệu suất thực tế hàng tháng của doanh nghiệp.

Bước 2: Tính doanh thu

Khi doanh nghiệp đã có hiểu biết chặt chẽ về tình hình bán hàng và dịch vụ, quan trọng nhất là họ cần đánh giá tác động tài chính mà ý tưởng của mình có thể mang lại. Điều này bao gồm việc ước lượng doanh thu dự kiến và cân nhắc về thời gian mà doanh thu này sẽ được thu về. Ví dụ, nếu có khách hàng thường xuyên mua hàng, doanh nghiệp cần dự tính thời gian mà họ sẽ thanh toán đầy đủ.

Để tối ưu hóa dòng tiền đầu vào, cần tối ưu hóa quản lý các khoản phải thu, có thể thực hiện các biện pháp như:

 • Áp dụng chính sách giảm giá hoặc ưu đãi cho khách hàng thanh toán nhanh.
 • Thận trọng với khách hàng có lịch sử tín dụng không tốt, đòi hỏi thanh toán ngay khi đặt đơn hàng.
 • Thanh lý hàng tồn kho lỗi thời hoặc hết hạn với giá ưu đãi.
 • Đầu tư vào các dự án có tiềm năng và đã được kiểm chứng bởi nhiều người.

Để thúc đẩy doanh số bán hàng, doanh nghiệp cần nghiên cứu ba khía cạnh quan trọng để định giá sản phẩm: chi phí sản xuất, giá cạnh tranh từ đối thủ, và giá trên thị trường mục tiêu.

Bước 3: Xác định chi phí

Các chi phí trong doanh nghiệp bao gồm lương thưởng cho nhân viên, thanh toán cho nhà cung cấp, tiền thuê và lãi suất, lương cho giám đốc, cũng như chi mua tài sản mới. Tất cả các khoản thanh toán lãi và phí bảo hiểm đều cần được tính vào tổng chi phí.

Để quản lý tài chính hiệu quả, việc sử dụng báo cáo tài chính năm trước để tạo danh sách kiểm tra là quan trọng. Hơn nữa, dự đoán thêm các khoản thu-chi mới trong năm tiếp theo dựa trên các yếu tố cả bên trong và bên ngoài.

Cách quản lý dòng tiền có thể bao gồm:

 • Cắt giảm những chi phí không cần thiết;
 • Loại bỏ bất kỳ chi tiêu nào không mang lại giá trị gia tăng;
 • Sử dụng công nghệ để quản lý chi phí hiệu quả hơn;
 • Duy trì mối quan hệ thân thiện với nhà cung cấp và người cho vay để đàm phán điều khoản thanh toán tốt hơn;
 • Giữ cho mức nợ ổn định và kiểm soát lãi suất vay (nếu có).

Bước 4: Xem xét lại tình hình tài chính của doanh nghiệp

Người quản lý sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu của kế hoạch dự báo dòng tiền hiệu quả nếu không liên tục theo dõi và cập nhật tình hình tài chính trong doanh nghiệp để hiểu rõ về những thay đổi đang diễn ra và điều chỉnh các giả định trong kế hoạch dự báo dòng tiền để phản ánh đúng tình hình.

Các khó khăn có thể xuất phát từ tình trạng thiếu hụt tiền mặt, cần phải huy động thêm vốn để mở rộng sản xuất, mua sắm thiết bị mới, sản xuất thêm để đáp ứng đơn đặt hàng lớn, và nhiều tình huống khác. Dựa vào tình hình tài chính, người quản lý sẽ đưa ra các quyết định, như vay vốn ngân hàng, thu hồi nợ từ khách hàng, hoặc mở rộng hạn mức tín dụng kinh doanh.

Việc lập kế hoạch dự phòng là cực kỳ quan trọng, vì không ai có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra, đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp đối mặt với khủng hoảng về dòng tiền. Một kế hoạch dự phòng rõ ràng, được xem xét cẩn thận, có thể mang lại sự an tâm cho doanh nghiệp và cung cấp nguồn tiền mặt dự trữ khi cần thiết.

Bước 5: Quản lý các loại báo cáo

Báo cáo tài chính là một tài liệu quan trọng thể hiện tình hình về dòng tiền trong doanh nghiệp, và do đó, nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với mọi doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính có ý nghĩa lớn, cho phép theo dõi chi tiết về tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm cả dòng tiền ra và dòng tiền vào thông qua bảng báo cáo lưu chuyển tiền. Thông qua báo cáo này, người đọc có thể đánh giá được khả năng hoạt động của doanh nghiệp, hiểu rõ về quản lý hóa đơn, và xác định các khoản nợ cần thu hồi để tăng cường dòng tiền vào. Báo cáo cũng cung cấp thông tin về các khoản vay và khoản nợ, thể hiện dòng tiền ra, cũng như chi tiết về hàng tồn kho và tài sản hiện có.

Những người quản lý cần phải nắm vững các khái niệm kế toán doanh nghiệp để có khả năng đọc hiểu và theo dõi báo cáo tài chính. Điều này giúp họ duy trì sự hiểu biết vững về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo duy trì được dòng tiền tích cực.

Việc hiểu đúng và thông thạo về quản lý nguồn lực tài chính không chỉ tạo ra sự ổn định và an toàn trong các chu kỳ kinh tế, mà còn mở ra cánh cửa cho những cơ hội mở rộng và đầu tư trong tương lai. Trong bài chia sẻ này, Giavang.com.vn đã chia sẻ về khái niệm về dòng tiền là gì và cách quản lý nó một cách hiệu quả nhất. Chúng ta cũng nhận thức được rằng dòng tiền không chỉ là nguồn cung cấp ổn định mà còn là động lực quan trọng, định hình hình ảnh của doanh nghiệp để đạt được nhiều mục tiêu trong tương lai. Để đảm bảo sự thành công và bền vững, việc liên tục theo dõi, đánh giá và điều chỉnh chiến lược quản lý dòng tiền được coi là chìa khóa vàng giữa những thách thức không ngừng trên thị trường tài chính. Hy vọng rằng bạn sẽ có thể hiểu rõ về dòng tiền và thực hiện quản lý dòng tiền của mình một cách hiệu quả.

Xem thêm
Back to top button