Kiến Thức

GDP là gì? Công thức tính chỉ số GDP chuẩn xác

GDP là một trong những chỉ số quan trọng nhất để đánh giá toàn cảnh về sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Nó không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn là một độ đo của mức độ phát triển của quốc gia đó. Hãy đọc bài viết dưới đây của Giavang.com.vn để hiểu rõ hơn về GDP là gì và cách nó ảnh hưởng đến nền kinh tế nhé!

1. GDP là gì?

GDP (Gross Domestic Product) là tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định, thường được đo bằng giá thị trường. Đây là một chỉ số quan trọng đánh giá kích thước và hiệu suất của nền kinh tế quốc gia. GDP không chỉ thể hiện tổng giá trị sản xuất, mà còn phản ánh sức mạnh kinh tế và mức độ phát triển của một quốc gia.

GDP (Gross Domestic Product)
GDP (Gross Domestic Product)

2. Phân loại GDP

Để hiểu rõ hơn về GDP là gì, các bạn không thể bỏ qua thông tin về các loại GPD cơ bản sau:

GDP bình quân đầu người

GDP bình quân đầu người là một chỉ số đo lường dựa trên sản xuất kinh doanh trung bình của mỗi cá nhân trong một quốc gia trong một năm. Chỉ số này có thể phản ánh mức thu nhập và chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù một quốc gia có GDP bình quân đầu người cao không nhất thiết đồng nghĩa với mức sống cao, vì nó không phản ánh mức phân phối thu nhập trong xã hội. Để tính toán GDP bình quân đầu người, chúng ta lấy tổng giá trị GDP của quốc gia đó và chia cho tổng số dân.

GDP danh nghĩa

Nền kinh tế của một quốc gia được đo lường thông qua GDP danh nghĩa, là tổng giá trị của tất cả sản phẩm và dịch vụ sản xuất trong nước, tính theo giá thị trường. GDP danh nghĩa cũng là một chỉ số phản ánh sự biến động của giá cả trong nền kinh tế, có thể do lạm phát hoặc tốc độ tăng giá. Nếu tất cả các mức giá tăng hoặc giảm theo một xu hướng nhất định, thì GDP danh nghĩa sẽ có giá trị lớn hơn.

GDP thực tế

GDP thực tế là chỉ số được tính dựa trên tổng giá trị của sản phẩm và dịch vụ trong nước, được điều chỉnh theo tốc độ lạm phát. Trong trường hợp lạm phát tăng, GDP thực tế sẽ giảm xuống so với GDP danh nghĩa, bởi vì GDP thực tế được tính bằng cách chia tỷ lệ giữa GDP danh nghĩa với hệ số giảm phát GDP.

GDP xanh

GDP xanh là một thuật ngữ mới và vẫn chưa có khái niệm chính thức. Đơn giản, GDP xanh là phần của GDP mà không tính các chi phí cần thiết để khôi phục môi trường sau quá trình sản xuất.

3. GDP bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?

GDP là một chỉ số phản ánh sức khỏe kinh tế của một quốc gia và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, tuy nhiên, có ba yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến GDP:

 • Dân số: Dân số đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp lao động để sản xuất của cải và đồng thời là đối tượng tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ. Sự tương tác giữa dân số và GDP là không thể phân tách, và dân số là một yếu tố quan trọng khi tính toán GDP bình quân đầu người.
 • FDI (Foreign Direct Investment – Đầu tư trực tiếp nước ngoài): FDI bao gồm vốn, thiết bị sản xuất, và cơ sở hạ tầng từ các quốc gia khác. Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và GDP của một quốc gia.
 • Lạm phát: Lạm phát là sự tăng giá liên tục của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian, đồng thời biểu hiện sự mất giá trị của đồng tiền. Để đạt được tăng trưởng kinh tế cao, quốc gia có thể chấp nhận mức độ lạm phát nhất định. Tuy nhiên, lạm phát quá mức có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế, do đó, nhà nước cần áp dụng chính sách để kiểm soát lạm phát.
GDP là một chỉ số phản ánh tình hình kinh tế của một quốc gia
GDP là một chỉ số phản ánh tình hình kinh tế của một quốc gia

4. Chỉ số GDP ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế của một quốc gia?

Sau khi rõ GDP là gì, chúng ta sẽ khám phá về tầm quan trọng của chỉ số này đối với kinh tế quốc gia. GDP là một công cụ đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó không chỉ thể hiện mức độ biến động của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian mà còn phản ánh chính xác.

Việc giảm giá trị của chỉ số GDP có thể dẫn đến các vấn đề như suy thoái kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, và mất giá của tiền tệ, những vấn đề này ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Hơn nữa, GDP còn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng phát triển của một quốc gia, làm cơ sở cho quyết định đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Chính phủ của mỗi quốc gia sử dụng chỉ số GDP để đưa ra các chính sách tiền tệ phù hợp với tình trạng kinh tế.

5. Nhược điểm của chỉ số GDP

Bên cạnh các lợi ích mà GDP mang lại, chỉ số này cũng có những hạn chế như sau:

 • Không thể phản ánh đầy đủ các hoạt động sản xuất tự cung, tự cấp.
 • Không đo lường được một số giá trị không xuất hiện trên giấy tờ, chẳng hạn như kinh doanh trong thị trường chợ đen, công việc tình nguyện…
 • Không xem xét các hoạt động trung gian, chỉ tập trung vào sản xuất cuối cùng và đầu tư vốn.
 • Mức tăng trưởng GDP không thể chính xác đánh giá sự phát triển của một quốc gia và đời sống của người dân. Điều này là do GDP chỉ thể hiện sản lượng vật chất mà không phản ánh được toàn bộ tình hình của quốc gia.

6. Công thức tính chỉ số GDP chuẩn xác

Hiện nay, có ba phương pháp phổ biến nhất để tính GDP được áp dụng, tuy nhiên, dù sử dụng phương pháp nào thì kết quả vẫn là như nhau.

Phương pháp sản xuất

Nếu nhìn từ khía cạnh sản xuất, GDP được định nghĩa là tổng giá trị gia tăng của toàn bộ nền kinh tế quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

GDP = Giá trị gia tăng + Thuế nhập khẩu

Ở đây, giá trị gia tăng từng ngành kinh tế bao gồm thu nhập của người lao động, tiền lương, bảo hiểm, giảm giá tài sản cố định, thuế sản xuất và giá trị thặng dư.

Phương pháp sử dụng cuối cùng

Nếu nhìn từ khía cạnh sử dụng hoặc chi tiêu, GDP bao gồm chi tiêu cuối cùng của gia đình, chi tiêu cuối cùng của chính phủ, tích lũy tài sản và chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia.

GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

 • C: Tổng giá trị tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình trong quốc gia đó
 • I: Tổng giá trị tiêu thụ của nhà đầu tư
 • G: Tổng giá trị chi tiêu của chính phủ
 • NX: Xuất khẩu ròng

Phương pháp thu nhập

Nếu nhìn từ khía cạnh thu nhập, GDP bao gồm thu nhập của lao động, thuế sản xuất, giảm giá tài sản cố định sử dụng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong một khoảng thời gian của một quốc gia.

GDP = Lương + Thuê + Lãi + Lợi nhuận + Thuế + Khấu hao

Trong đó:

 • Lương: Tiền lương
 • Thuê: Tiền thuê
 • Lãi: Tiền lãi
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận
 • Thuế: Thuế dịch vụ, hàng hóa bán trên thị trường và trợ cấp của chính phủ cho sản xuất (thuế gián thu ròng)
 • Khấu hao: Giảm giá tài sản cố định

7. Phân biệt GDP với các chỉ số kinh tế khác

Nếu không hiểu rõ về GDP là gì, nhiều người có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt và nhận biết sự khác biệt giữa GDP và một số chỉ số kinh tế khác.

Phân biệt giữa GDP và GNP

GNP là viết tắt của “tổng sản phẩm quốc gia,” đại diện cho tổng giá trị tiền thu được từ tất cả sản phẩm và dịch vụ mà tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong một năm.

Cả GDP và GNP đều được sử dụng để thể hiện giá trị kinh tế toàn cầu, nhằm đánh giá khả năng phát triển kinh tế của một quốc gia.

Tuy nhiên, về cơ bản, GDP chỉ phản ánh tổng sản phẩm trong nước, trong khi GNP bao gồm cả sản phẩm quốc dân, tức là sản phẩm được tạo ra cả trong và ngoài lãnh thổ quốc gia.

Phân biệt giữa GDP và CPI

CPI là một chỉ số đánh giá giá của hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua. Nó không bao gồm giá cả của hàng hóa và dịch vụ được mua bởi nhà nước, Chính phủ hoặc các công ty.

Sự khác biệt giữa GDP và CPI là cả hai đều là các chỉ số đo lường giá trị của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, GDP chỉ tính đến giá trị của các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước, trong khi CPI tính đến giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được mua, kể cả những sản phẩm được nhập khẩu.

Bài viết trên đã chia sẻ cho các bạn về khái niệm GDP là gì và cung cấp các thông tin cơ bản về chỉ số này, bài viết cũng đề cập đến ảnh hưởng của GDP đối với nền kinh tế. Hy vọng rằng, thông qua những kiến thức này, bạn có thêm những thông tin hữu ích trong “túi” của mình.

Xem thêm
Back to top button