Kiến Thức

Mệnh giá là gì? Quy định về mệnh giá cổ phiếu và trái phiếu

Bạn từng tự hỏi “Mệnh giá là gì?” khi bắt đầu khám phá về đầu tư chứng khoán? Mệnh giá đóng vai trò quan trọng trong thế giới tài chính, đặc biệt là khi liên quan đến cổ phiếu và trái phiếu. Trên trang web chuyên về thị trường vàng và chứng khoán giavang.com.vn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm này và những quy định liên quan, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về cách mệnh giá ảnh hưởng đến giá trị của các loại tài sản tài chính này. Hãy cùng nhau đàm phán về mệnh giá và những ảnh hưởng quan trọng của nó trong việc đánh giá và đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu.
Mệnh giá là gì? Quy định về mệnh giá cổ phiếu và trái phiếu
Mệnh giá là gì? Quy định về mệnh giá cổ phiếu và trái phiếu

1. Mệnh giá là gì ?

Mệnh giá là gì? Mệnh giá là giá trị được ghi trong tài liệu phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc các tài sản tài chính khác, thường được xác định bởi công ty phát hành. Đây là giá trị được sử dụng để tính toán giá trị nominal của mỗi đơn vị tài sản. Trong trường hợp cổ phiếu, mệnh giá thường được sử dụng để xác định giá trị cổ phiếu khi công ty phát hành. Nó không phản ánh giá thị trường hiện tại mà thường chỉ là một giá trị tham chiếu.

Mệnh giá là gì ?
Mệnh giá là gì ?

Ví dụ, nếu mệnh giá của một cổ phiếu là 10 đồng, mỗi cổ phiếu sẽ được coi là có giá trị là 10 đồng theo mệnh giá, bất kể giá cổ phiếu đang được giao dịch trên thị trường là bao nhiêu. Mệnh giá có thể ảnh hưởng đến quá trình phát hành và giá trị thực tế của tài sản trong thị trường tài chính.

2. Các loại mệnh giá trên thị trường hiện nay

Trên thị trường tài chính hiện nay, có nhiều loại mệnh giá phổ biến, chủ yếu tùy thuộc vào loại tài sản tài chính mà nó đang áp dụng. Dưới đây là một số loại mệnh giá:

Mệnh giá tiền là gì ?

“Mệnh giá tiền” thường được hiểu là giá trị được in hoặc ghi trên tiền giấy hoặc xu, đại diện cho giá trị tương đối của đơn vị tiền tệ đó trong hệ thống tài chính của một quốc gia cụ thể. Mệnh giá thường được xác định và quy định bởi ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý tiền tệ.
Mệnh giá tiền là gì ?
Mệnh giá tiền là gì ?
Ví dụ, nếu bạn xem xét một tờ tiền 50 đô la Mỹ, “50” là mệnh giá của tờ tiền đó, cho biết giá trị của nó là 50 đô la Mỹ.
Tương tự, nếu bạn có một xu có mệnh giá là 1 euro, thì giá trị của xu đó sẽ được xác định bởi mệnh giá là 1 euro. Mệnh giá tiền thường không thay đổi trong quá trình lưu thông nội địa. Tuy nhiên, giá trị thực tế của tiền có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lạm phát và biến động kinh tế.

Mệnh giá chứng khoán là gì ?

“Mệnh giá chứng khoán” là giá trị được ghi trên mỗi đơn vị chứng khoán, chẳng hạn như một cổ phiếu hoặc một trái phiếu. Nó là giá trị cố định được xác định khi chứng khoán được phát hành và thường được ghi trong văn bản pháp lý liên quan đến chứng khoán đó.

Mệnh giá chứng khoán là gì ?
Mệnh giá chứng khoán là gì ?

Mệnh giá cổ phiếu là gì ?

 • Trong trường hợp cổ phiếu, mệnh giá là giá trị được in trên mỗi cổ phiếu khi công ty phát hành chúng.
 • Thường được xác định tại mức thấp để tạo ra sự linh hoạt và dễ dàng cho việc giao dịch.
 • Mệnh giá cổ phiếu không phản ánh giá thị trường hiện tại mà chỉ là một giá trị tham chiếu.

Mệnh giá trái phiếu là gì ?

 • Trong trường hợp trái phiếu, mệnh giá là giá trị ban đầu của trái phiếu khi nó được phát hành.
 • Là cơ sở để tính toán lãi suất và là giá trị mà trái phiếu sẽ được trả lại khi đến hạn.
Mệnh giá trái phiếu là gì ?
Mệnh giá trái phiếu là gì ?

Mặc dù mệnh giá chứng khoán là một giá trị quan trọng, nhưng thường không phản ánh giá trị thực tế hay giá thị trường của chúng. Thay vào đó, giá thị trường được xác định bởi sự cân nhắc của thị trường chứng khoán dựa trên cung cầu, hiệu suất kinh doanh, và các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán đó trong thời điểm cụ thể.

3. Phân biệt mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá trái phiếu

Mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá trái phiếu là hai khái niệm liên quan đến giá trị của các loại chứng khoán khác nhau trên thị trường tài chính. Dưới đây là sự phân biệt giữa mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá trái phiếu:

Mệnh giá Cổ Phiếu

 • Định nghĩa: Mệnh giá cổ phiếu là giá trị được ghi trên mỗi cổ phiếu khi công ty phát hành chúng.
 • Quy định: Được xác định bởi công ty và ghi trong văn bản pháp lý.
 • Mục đích: Thường thể hiện giá trị tối thiểu của mỗi cổ phiếu và là cơ sở để tính toán giá trị vốn hóa thị trường của công ty.
 • Thay đổi: Mệnh giá cổ phiếu thường không thay đổi sau khi cổ phiếu đã được phát hành.
Phân biệt mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá trái phiếu
Phân biệt mệnh giá cổ phiếu và mệnh giá trái phiếu

Mệnh giá Trái Phiếu

 • Định nghĩa: Mệnh giá trái phiếu là giá trị ban đầu của trái phiếu khi nó được phát hành.
 • Quy định: Được xác định trong hợp đồng phát hành trái phiếu và là cơ sở để tính toán lãi suất và giá trị trả lại khi đến hạn.
 • Mục đích: Thể hiện giá trị tối đa mà người nắm giữ trái phiếu có thể nhận được khi trái phiếu đáo hạn.
 • Thay đổi: Mệnh giá trái phiếu thường không thay đổi sau khi trái phiếu đã được phát hành.

4. Mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng bao nhiêu cổ phần

Mệnh giá của một cổ phiếu không phải là số lượng cổ phiếu mà nó đại diện. Thay vào đó, mệnh giá là giá trị được ghi trên mỗi cổ phiếu khi công ty phát hành chúng. Điều này thường được xác định khi công ty quyết định phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Ví dụ, nếu mệnh giá của một cổ phiếu là 1 đô la và công ty quyết định phát hành 1 triệu cổ phiếu, tổng giá trị mệnh giá của toàn bộ số cổ phiếu đó sẽ là 1 triệu đô la. Mỗi cổ đều có mệnh giá là 1 đô la, nhưng số lượng cổ phiếu có thể khác nhau tùy thuộc vào quyết định của công ty.

Mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng bao nhiêu cổ phần
Mệnh giá của một tờ cổ phiếu bằng bao nhiêu cổ phần

Lưu ý Mệnh giá không phản ánh giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu, mà chỉ là một giá trị tham chiếu trong các văn bản pháp lý và trong quá trình phát hành cổ phiếu. Giá thị trường của một cổ phiếu được xác định bởi sự cân nhắc của thị trường dựa trên cung cầu và các yếu tố tài chính khác.

5. Điều kiện chào bán mệnh giá trái phiếu tại Việt Nam

“Điều kiện chào bán mệnh giá trái phiếu” là các điều khoản và điều kiện mà người phát hành trái phiếu thiết lập khi tiến hành đợt chào bán trái phiếu. Các điều kiện này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại trái phiếu, điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Dưới đây là một số điều kiện chung mà bạn có thể gặp trong quá trình chào bán mệnh giá trái phiếu tại Việt Nam:

Điều kiện chào bán mệnh giá trái phiếu tại Việt Nam
Điều kiện chào bán mệnh giá trái phiếu tại Việt Nam

Mệnh giá:

 • Xác định giá trị ban đầu của mỗi trái phiếu.
 • Mệnh giá thường là nguyên số và thể hiện giá trị trên mỗi trái phiếu.

Lãi suất:

 • Xác định lãi suất mà trái phiếu sẽ trả cho nhà đầu tư.
 • Lãi suất có thể cố định hoặc biến động tùy thuộc vào loại trái phiếu.

Thời hạn đáo hạn:

 • Xác định thời gian mà trái phiếu sẽ đến hạn và ngày nhận lãi suất cuối cùng.
 • Thời gian đáo hạn có thể ngắn hạn hoặc dài hạn tùy thuộc vào kế hoạch tài chính của công ty phát hành.

Quyền mua lại (call option):

 • Một số trái phiếu có điều khoản cho phép công ty phát hành mua lại trái phiếu trước thời hạn đáo hạn.
 • Công ty thường phải trả một giá cao hơn mệnh giá khi thực hiện quyền mua lại.

Bảo đảm:

 • Một số trái phiếu có thể được bảo đảm bằng tài sản cụ thể của công ty phát hành.
 • Điều này mang lại an toàn hơn cho nhà đầu tư nếu có rủi ro không lãi suất hoặc khả năng thanh toán kém.

Chính sách lãi suất thêm:

 • Các điều kiện cụ thể về lãi suất thêm nếu trái phiếu có điều kiện cố định.
 • Các điều kiện này có thể thay đổi tùy thuộc vào thị trường và điều kiện kinh tế.

Điều kiện chào bán mệnh giá trái phiếu có thể được công bố trong tài liệu phát hành trái phiếu, giúp nhà đầu tư hiểu rõ về các yếu tố quan trọng của trái phiếu và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

6. Kết luận

Trong thị trường tài chính, mệnh giá trái phiếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình chào bán và đầu tư. Điều kiện chào bán mệnh giá trái phiếu, bao gồm mệnh giá, lãi suất, thời hạn đáo hạn, quyền mua lại, bảo đảm, và chính sách lãi suất thêm, đều đánh dấu những yếu tố quyết định giá trị và tính hấp dẫn của chứng khoán này. Việc hiểu rõ những điều kiện này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông tin và có cái nhìn chi tiết về các rủi ro và cơ hội liên quan đến trái phiếu.

Xem thêm
Back to top button