Tin tức

Không có giao dịch trong 12 tháng, cổ phiếu CTX sắp bị hủy niêm yết trên HNX

Thông tin về việc có thể hủy bỏ niêm yết cổ phiếu CTX của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (mã CTX-HNX) vừa được HNX công bố.

Cổ phiếu CTX sắp bị hủy niêm yết trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc có thể hủy niêm yết cổ phiếu CTX của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (mã CTX-HNX). Theo HNX, quyết định này đến từ việc “tổ chức niêm yết đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin” và “cổ phiếu không có giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 12 tháng”.

Đồng thời, HNX đã đề xuất CTX cung cấp ý kiến bằng văn bản về tình trạng trên trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày 8/11.

Hiện tại, CTX có quy mô vốn lên đến hơn 789 tỷ đồng, và ông Phan Minh Tuấn (sinh năm 1973) đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Liên quan đến Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CTX, vào ngày đầu tiên của tuần là ngày 08/02/2021, Ủy ban Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán (SSC) đã công bố quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng đối với ông Phan Minh Tuấn, cư trú tại Hà Nội, với số tiền phạt là 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP, vì có hành vi vi phạm hành chính.

Sơ đồ giao dịch của cổ phiếu CTX trên HNX
Sơ đồ giao dịch của cổ phiếu CTX trên HNX

Cụ thể, ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX), đã vi phạm quy định khi kiêm nhiệm cả hai chức danh này, điều này không được pháp luật cho phép theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và hiện nay là khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 28/10/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã áp đặt biện pháp hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CTX, chỉ cho phép giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần, do CTX chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022 quá thời hạn 45 ngày so với quy định.

Xem thêm
Back to top button