Tin tức

Đừng bị cuốn theo lợi nhuận ‘lên tới 16%’ khi cho thuê vàng

Cho thuê vàng là cách bạn có thể kiếm thêm 3,25-5% tiền lãi từ việc nắm giữ vàng của mình.

Các công ty Fintech như Gullak và SafeGold hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận tốt nếu bạn cho các thợ kim hoàn thuê vàng thông qua họ. Chẳng hạn, chương trình Gold+ của Gullak hứa hẹn lợi nhuận hàng năm lên tới 16% thông qua việc cho thuê. Nhưng điều đó phụ thuộc vào việc vàng tăng giá 11% hàng năm. Bạn kiếm được thêm 5% thông qua việc cho thuê. Tất nhiên, nếu vàng không tăng giá theo dự báo của Gullak thì thu nhập ròng của bạn cũng sẽ thấp hơn.

Quy trình cho thuê vàng rất đơn giản. Người dùng các nền tảng này có thể cho các thợ kim hoàn đã hợp tác với các nền tảng này thuê số vàng của họ. Lượng vàng được đề cập ở đây là vàng kỹ thuật số được mua trên nền tảng chứ không phải kim loại vật chất. Cho thuê đề cập đến việc chủ sở hữu trao số vàng nắm giữ cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn cố định, đổi lại là các khoản thanh toán thường xuyên.

Người dùng có thể cầm cố 0,5 gm đến 250 gm vàng kỹ thuật số cho một thợ kim hoàn— ai là người thuê trong trường hợp này. Nền tảng này hiển thị danh sách các thợ kim hoàn khác nhau với thông tin chi tiết về thời hạn thuê, có thể dao động từ 45 ngày đến sáu tháng và lợi tức được đưa ra. Các nhà kim hoàn được liệt kê chủ yếu là các công ty vừa và nhỏ và Gullak tuyên bố rằng những công ty này được công ty luyện vàng và vàng thỏi Augmont đưa vào sử dụng sau khi xác minh hồ sơ tài chính, hiệu quả kinh doanh và uy tín tín dụng của họ.

Tiền thuê (hoặc tiền lãi) được tính hàng ngày và gửi hàng tháng vào tài khoản của người dùng bằng gam vàng. Thường không có sự ràng buộc nào liên quan đến thời hạn thuê và hợp đồng thuê bị phá vỡ sớm sẽ nhận được tiền lãi cho đến ngày chấm dứt hợp đồng.

Cho thuê vàng là cách bạn có thể kiếm thêm
Cho thuê vàng là cách bạn có thể kiếm thêm

Rủi ro liên quan

Rủi ro lớn nhất với việc cho thuê vàng là nó không được kiểm soát. Điều này có nghĩa là bạn không có bất kỳ lựa chọn giải quyết khiếu nại nào trong trường hợp thua lỗ. Các nền tảng tuyên bố rằng họ nhận được sự bảo lãnh của ngân hàng hoặc công ty từ các nhà kim hoàn để bù đắp rủi ro vỡ nợ. Trong khi SafeGold đảm bảo 100-109% giá trị vàng, Gullak tuyên bố mức bảo lãnh bằng số lượng cho thuê tối đa được phép đối với một thợ kim hoàn. Bảo lãnh thường được thực hiện khi người thợ kim hoàn không trả tiền thuê, đóng cửa cửa hàng hoặc không trả lại vàng sau khi hợp đồng thuê kết thúc. Tuy nhiên, bảo lãnh ngân hàng không đảm bảo thu hồi đầy đủ và kịp thời các khoản lỗ.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu giá vàng tăng đột ngột và giá trị vàng cho thuê vượt quá số tiền bảo lãnh?

Safegold tuyên bố rằng thợ kim hoàn có nhiệm vụ thường xuyên nạp tiền vào tài sản thế chấp trên cơ sở thay đổi giá vàng. Điều đó có nghĩa là, nếu giá vàng tăng đột ngột, có thể người thợ kim hoàn không trả được nợ và số tiền thu hồi của người dùng bị giới hạn ở số tiền được bảo lãnh. Safegold, trong tuyên bố rủi ro của mình, đã tuyên bố rằng “việc thực thi bảo lãnh ngân hàng có thể mất thời gian và việc thu hồi có thể không nằm trong khung thời gian đã hợp đồng.” Nó cho biết thêm “Công ty không đảm bảo vốn hoặc bất kỳ khoản lợi nhuận nào của bạn và không có quyền truy đòi nào đối với Công ty dành cho bạn.”

Gullak chưa đưa ra tuyên bố rủi ro nào như vậy trước trên nền tảng của họ.

Xem thêm
Back to top button