Về chúng tôi

Giavang.com.vn sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với tổn thất hoặc thiệt hại do sự tin cậy vào thông tin trong trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ và tín hiệu mua / bán. Xin được thông báo đầy đủ về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch thị trường tài chính, đó là một trong những hình thức đầu tư nguy hiểm nhất. Giao dịch tiền tệ trên biên độ bao gồm rủi ro cao, và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Trước khi quyết định mua bán ngoại hối hay bất kỳ công cụ tài chính nào khác, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro.

Giavang.com.vn muốn nhắc nhở bạn rằng dữ liệu có trong trang web này không nhất thiết là thời gian thực . Tất cả các giao dịch (chứng khoán, chỉ số, tương lai) và giá giao dịch không phải do các nhà giao dịch cung cấp, mà bởi các nhà hoạch định thị trường, do đó giá có thể không chính xác và có thể khác với giá thị trường thực tế, có nghĩa là giá chỉ mang tính biểu hiện và không phù hợp với mục đích thương mại. Do đó Giavang.com.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ khoản lỗ thương mại nào mà bạn có thể phải chịu do việc sử dụng dữ liệu này.

Back to top button